W każdym pawilonie mieszkalnym choinka przypomina o świętach Bożego Narodzenia, dlatego to wyjątkowy czas dla więźniów z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach.

Świętowanie za murami

Święta Bożego Narodzenia to nieprzeciętny czas nawet za murami więzienia. Skazani przygotowują się do świąt dużo wcześniej, wykonują bożonarodzeniowe ozdoby, ślą świąteczne życzenia do przyjaciół i rodziny. W tym okresie łatwiej o wybaczenie, szczerą rozmowę oraz zacieśnienie relacji rodzinnych. Dlatego też Służba Więzienna zaprosiła Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic, które zapoznawały skazanych z tradycjami i obrzędami związanymi z Bożym Narodzeniem.

Spotkanie zakończyła Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Anetta Adamiec-Hylla, która złożyła świąteczne życzenia skazanym oraz gościom.

Co poza tym?!
W tutejszej jednostce przebywa blisko 250 osadzonych. To zarówno osoby skazane za drobne przestępstwa, jak i te z dłuższymi wyrokami. W trakcie odbywania kary mają możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych, programach readaptacyjnych, spotkaniach z osobami spoza więzienia, czy wydarzeniach o charakterze religijnym. Działania te prowadzone przez Służbę Więzienną są elementami procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa.

 

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej