30 listopada w chojnickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta Akademia dla krwiodawców, podczas której wręczone zostały odznaki. Jedną z nich – odznakę Zasłużony dla Zdrowia Narodu odebrał funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach plut. Daniel Szefler.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

To polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki lub na wniosek organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Idea krwiodawstwa

Plut. Daniel Szefler krew oddaje od ukończenia 18 roku życia tj. od grudnia 2005 roku, w sumie oddał już ponad 24 litry i nie zamierza na tym poprzestać. Krew oddaje kiedy tylko ma taką możliwość, a stara się robić to regularnie. Przez częste rozmowy o krwiodawstwie zachęcił już nie jednego kolegę, żonę również, bo każda kropla jest cenna! Krew zaczął oddawać, ponieważ chciał naśladować rodziców, w szczególności tatę, który jest krwiodawcą. Chce także pomagać osobom potrzebującym, ponieważ krwi nie można wyprodukować.

"Otrzymując tę odznakę jestem dumny z tego, że moja pomoc jest dla kogoś ważna oraz z tego, że idę w ślady taty" – powiedział plut. Daniel Szefler.

W/w funkcjonariusz jest jednym z wielu krwiodawców z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach, ale pierwszym, który otrzymał tak wysoką odznakę. Jesteśmy dumni z naszego kolegi i składamy serdeczne gratulacje.

 

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: plut. Daniel Szefler/ kpt. Anna Kruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej