W dniach 15-16 października br. funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim.

Cel szkolenia
W myśl Zarządzenia Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej celem szkolenia strzeleckiego jest przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz utrzymanie i podnoszenie umiejętności w tym zakresie.

Zapewnienie bezpieczeństwa
Na Służbie Więziennej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu i jego ochrona przed sprawcami przestępstw przebywajacymi w jednostkach penitencjarnych, a także zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku. Realizacja powyższego wymaga doskonalenia posiadanych przez funkcjonariuszy umiejętności, w tym także strzeleckich.  

 

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: kpr. Marcin Lica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej