7 września przedstawiciele Służby Więziennej korzystając z zaproszenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach oraz Stowarzyszenia LekTURa przyłączyli się do akcji Narodowego Czytania.

Literatura

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Wybrano następujące nowele: "Dobra pani" – Elizy Orzeszkowej, "Dym" – Marii Konopnickiej, "Katarynka" – Bolesława Prusa, "|Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, "Orka" – Władysława Stanisława Reymonta, "Rozdzióbią nas kruki, wrony… "– Stefana Żeromskiego, "Sachem" – Henryka Sienkiewicza, "Sawa" (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego.
Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. "(…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii" – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Znaczenie czytalnictwa w resocjalizacji

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnetrznego w Chojnicach: kpt. Anna Kruk i kpt. Grzegorz Szmyt odczytali "Dym" Marii Konopnickiej. Zaproszenie było wynikiem dotychczasowej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Inicjatywę czytelnictwa funkcjonariusze przenoszą na grunt więzięnny, do osób pozbawionych wolności. Tym bardziej, że jednym z zadań Słuzby Więziennej jest resocjalizacja skazanych. Działania resocjalizacyjne to również: rozwijanie czytelnictwa, jako działalności wypełniającej czas wolny, jako środka terapeutycznego uwalniającego od napięć, jako pomoc w minimalizowaniu niepożądanych postaw, zaspokajanie zainteresowań emocjonalnych i intelektualnych, rozszerzanie wiedzy podstawowej i ponadpodstawowej oraz: rozwijanie pozytywnych cech osobowości, kształtowanie poczucia estetycznego, wychowanie poprzez piękno, sztukę i porządek, kształtowanie zainteresowań poznawczych, przygotowanie jednostek do życia po opuszczeniu zakładu.
W chojnickim ozecie funkcjonuje biblioteka. Zainteresowanie czytalnictwem jest bardzo duże. Niektórzy z więźniów przyznają, że po raz pierwszy ksiażkę przeczytali właśnie za murem.

 

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: Malwina Miszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej