W roku 2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach specjalistycznymi oddziaływaniami objęto niemal osiemdziesięciu skazanych. Oddziaływania związane były z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem przemocy i agresji oraz kształtowaniem umiejętności społecznych.

Podstawowe zadania Służby Więziennej

Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. jako jedno z podstawowych zadań formacji wymienia prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych uwzględnia się w szczególności wymagające korekcji deficyty, które stanowiły przyczyny popełnionych przestępstw. Oddziaływania te realizowane są m.in. poprzez objęcie skazanego programem resocjalizacji.

Programy resocjalizacji

Osoby pozbawione wolności w wyniku popełnionych przestępstw charakteryzują się deficytami, które są przyczyną wchodzenia w konflikt z prawem. Rozpoznanie tych deficytów, a następnie praca nad nimi jest kluczowym zadaniem wychowawców i psychologów. Korekcja deficytów odbywa się poprzez programy resocjalizacji w zakresie przeciwdziałania agresji przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu, używaniu narkotyków lub używaniu narkotyków, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, integracji rodzin, zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Oddziaływania korekcyjne w chojnickim ozecie

W roku 2019 r. przeprowadzono 7 programów resocjalizacji. Uczestniczyło w nich niespełna 80 skazanych. Oddziaływania penitencjarne dotyczyły:
- kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych,
- przeciwdziałania przemocy i agresji, program adresowany dla skazanych odbywających wyroki za stosowanie przemocy wobec bliskiej osoby, oraz przestępstwa pobicia, rozboju,
- przeciwdziałania uzależnieniu oraz nadużywaniu alkoholu.

Praca resocjalizacyjna ze skazanym zaczyna się już od pierwszego dnia osadzenia, wtedy następuje wstępna diagnoza jego deficytów, czyli przyczyn popełniania przestępstw.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Anna Kruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej