Czym jest terapia zajęciowa i jaki ma wpływ na skazanych?

O ergoterapii

W Zakładzie Karnym w Koronowie rozwijane są różnorodne metody resocjalizacji, z których jedną jest terapia zajęciowa, nazywana inaczej ergoterapią. Specjalnie wydzielona pod te zajęcia sala znajduje się w oddziale terapeutycznym dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Podstawowym zadaniem zajęć ergoterapii jest przygotowanie podopiecznych do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, opanowanie czynności przygotowujących do podjęcia pracy, rozwijanie umiejętności zawodowych, a także ogólne usprawnianie. W ramach usprawniania psychicznego duży akcent kładzie się również na akceptację siebie i swojej sytuacji życiowej, podwyższanie samooceny poprzez osiąganie satysfakcji z wykonywanych działań, nabywanie nowych umiejętności w celu zaspokajania wyższych potrzeb. Zajęcia z tej dziedziny przeprowadza się wykonując różne czynności związane z życiem codziennym, co prowadzi do wyrabiania aktywności oraz wdrażania do jak największej samodzielności. Praca ma natomiast bardzo istotne znaczenie w odczuciu współistnienia w społeczeństwie, likwiduje poczucie bezwartościowości, uczy systematyczności, staranności, dbałości o efekt końcowy. Ergoterapia sprzyja budowaniu zespołowego ducha poprzez współpracę w ramach różnorodnych projektów. Skazani uczestniczą w zajęciach grupowych, co sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji oraz uczy efektywnej współpracy. To ważne elementy, które kształtują zdolności interpersonalne skazanych, a które mają finalnie wpływ na funkcjonowanie po wyjściu na wolność.

Najchętniej wybierane formy terapii

Pacjenci oddziału wybierają różnorodne techniki podczas zajęć, są bardzo kreatywni oraz ochoczo poznają jeszcze im nieznane sposoby pracy i ozdabiania przedmiotów. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z obróbki drewna. Skazani wykonują tematyczne figurki zajączków, skrzatów, które będą mogli ozdobić np. stół kogoś bliskiego, ramki na zdjęcia, osłonki na kwiaty, szkatułki. Wykonują również obrazy metodą String art lub z guzików. Ozdabiają przedmioty metodą decoupage, quilling, piórami, cekinami, malują farbami, szyją na maszynie.

Ergoterapia jako ważny kierunek w resocjalizacji

Ergoterapia w Zakładzie Karnym w Koronowie stanowi ważną część kompleksowego podejścia do resocjalizacji skazanych z deficytami psychospołecznymi. Tworzy ona atmosferę wsparcia, rozwijając umiejętności, które są kluczowe zarówno podczas odbywania kary, jak i po jej zakończeniu. Działania te nie tylko wpływają na jednostki, ale również budują silniejsze fundamenty społeczności więziennej.

 

Tekst: st. szer. Justyna Walenczykowska
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej