W dniu 4 marca br. odbyła się uroczysta odprawa kadry Zakładu Karnego w Dębicy, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek przekazał stery dębickiej jednostki penitencjarnej nowemu dyrektorowi płk. Robertowi Żółkiewiczowi. Dotychczasowy szef dębickiego zakładu karnego ppłk Krzysztof Kulczycki został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej