Uroczysta odprawa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy. W odprawie uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki, który wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk. Krzysztofem Maźnickim wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania wyższych stopni służbowych. Wśród awansowanych był również Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy - mjr Krzysztof Miękisz, który otrzymał stopień podpułkownika.

Odprawę uświetniła obecność przedstawicieli pozostałych, dębickich służb mundurowych, tj. Dowódcy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy ppłk. Krzysztofa Wydrzyńskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Krzysztofa Marka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Dębica - Grzegorza Reguła. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych Służby Więziennej, Policji i Straży Pożarnej. W imieniu Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego medalem „Semper Fidelis” odznaczony został Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki. Natomiast Medalem Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Rzeszowie odznaczeni zostali: Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy – mjr Piotr Kokoszka, Dowódca 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębica, Komendant Powiatowy Policji w Dębicy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele mundurowych związków zawodowych.

Narodowe Święto Niepodległości jest uroczyście obchodzone w formacjach mundurowych. Z tej okazji przyznawane są awanse na stopniach służbowych.

W dniu dzisiejszym akty nadania na wyższe stopnie służbowe otrzymało łącznie 37 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, w tym: 10 w korpusie oficerskim, 7 w korpusie chorążackim i 20 w korpusie podoficerskim.

Tekst: por. Mateusz Ząbczyk, Foto: por. Łukasz Dec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej