W siedzibie OISW w Rzeszowie odbyła się prezentacja opracowanej przez pracownię projektową F-11 z Krakowa koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie”. Po raz pierwszy można było zobaczyć jak będzie ostatecznie wyglądała nowa jednostka penitencjarna.

nmf. jpg

Spotkanie prowadził dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej. Prezentacja samej wizualizacji multimedialnej wykonanej w 3D trwała prawie 60 minut. Na spotkaniu Pan profesor przedstawił i omówił opracowane rozwiązania architektoniczno-funkcjonalno-użytkowe obejmujące zagospodarowanie terenu i usytuowanie wszystkich budynków, z pełnym widokiem budynków, przekrojami i rzutami kondygnacji wszystkich budynków, z układem funkcjonalnym pomieszczeń oraz kolorystyką elewacji w dwóch wariantach. Spotkanie miało na celu nie tylko zapoznanie się z propozycją rozwiązań proponowanych przez projektanta. Było również okazją do merytorycznej dyskusji nad wprowadzonymi rozwiązaniami. Specjaliści ze wszystkich działów Służby mogli jeszcze zgłosić ostatnie wątpliwości i pochylić się nad ewentualnymi korektami. Nie ulega wątpliwości, ze do ostatecznego zatwierdzenia projektu pozostał już niewielki krok.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowanego  ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”, w Chmielowie zostanie wybudowany pawilon mieszkalny dla ok. 200 skazanych kobiet oraz hala produkcyjna umożliwiająca podjęcie pracy przez osoby odbywające tam karę pozbawienia wolności. Ponadto jako uzupełnienie procesu readaptacji społecznej przy jednostce w Chmielowe utworzony zostanie nowatorski obiekt tzw. dom przejściowy, w którym w warunkach zbliżonych do wolnościowych skazane będą przygotowywać się do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności. 

Tekst: Jarosław Wójtowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej