„Nie zamykamy się w przeszłości, otwieramy się na przyszłość. Nawet, jeśli ktoś do tej pory przegrywał swoje życie – razem ze SZLACHETNĄ PACZKĄ może je wygrać.” ks. Jacek Wiosna Stryczek, twórca SZLACHETNEJ PACZKI

SZLACHETNA PACZKA działa od 2001 roku. W samym tylko 2016 roku zaangażowała ponad 11 tys. wolontariuszy w 645 rejonach w całej Polsce. Wolontariusze odwiedzili 33 577 rodzin i podjęli decyzję o włączeniu do projektu 18 960 z nich. Dzięki temu pomoc przekazaną przez blisko 700 tys. darczyńców otrzymało prawie 60 tys. osób.

W 2017 roku wciąż istnieje w Polsce skrajna bieda. Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI wyruszają, by ją odkrywać. Docierają do konkretnych ludzi i poznają ich historie. Wysłuchują tych, których nikt nie chce słuchać. Z każdą odwiedzaną rodziną przeprowadzają pogłębiony wywiad. Pytają o przeszłość, o teraźniejszość i o marzenia. Gromadzą nieporównywalny z niczym materiał, będący źródłem wiedzy o tym, jak wygląda dziś polska bieda.

www.szlachetnapaczka.pl

W rejonie miasta Nisko udało się znaleźć darczyńców dla wszystkich potrzebujących rodzin. Wśród nich była także rodzina, którą wsparli Więziennicy z Aresztu Śledczego w Nisku. 

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Nisku i jego Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie aktywnie włączyli się do SZLACHETNEJ PACZKI. W sobotę dziewiątego grudnia br. przygotowane paczki zostały przewiezione do magazynu w sali gimnastycznej niżańskiego liceum. Następnie wolontariusze i część darczyńców wspólnie rozwozili je do rodzin.

Oprac.: mjr D. Kozioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej