W dniu 11 czerwca br. 26 skazanych odbywających karę w OZ Chmielów, uczestniczyło w programie resocjalizacyjnym „Szanuj Zdrowie, Ratuj Życie”.

W dniu 11 czerwca br. 26 skazanych, uczestniczyło w cyklicznym programie resocjalizacyjnym „Szanuj Zdrowie, Ratuj Życie”.

Program ten realizowany jest od wielu lat w tutejszej jednostce. Osadzeni którzy zostali dobrani do udziału w programie przez kadrę penitencjarną, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, nabyli umiejętności praktycznych niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program jest przeznaczony min. dla skazanych popełniających przestępstwa w stanie nietrzeźwości i realizowany w formie pokazu multimedialnego z omówieniem, pokazem i praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno ofiarom potencjalnych wypadków komunikacyjnych jak i innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Osadzeni aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez mł.chor Piotra Kurczyka - pielęgniarza oraz certyfikowanego ratownika medycznego.

tekst: kpt Mariusz Konefał

zdjęcia: kpt Lucjan Chmielowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej