Z okazji przypadającego w lutym Święta Służby Więziennej wręczono funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie akty nadania na wyższe stopnie służbowe i odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej.

Dzięki Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego już po raz dziesiąty w historii jest obchodzony jako oficjalne Święto Służby Więziennej.

Ta data to nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej. To właśnie w lutym 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

Z tej okazji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie wzięli udział w uroczystych odprawach. Uroczystość święta Służby Więziennej była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżnionym funkcjonariuszom, jako wyraz uznania ich zaangażowania i profesjonalnej służby.

Minister Sprawiedliwości przyznał brązowe odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej: por. Marzenie Wulkowicz - Kierownikowi Działu Ewidencji oraz por. Dawidowi Krawczyk - Starszemu  Wychowawcy Działu Penitencjarnego.  

Wszystkim funkcjonariuszom odznaczonym oraz awansowanym składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej