Rozpoczął się długo oczekiwany etap prac nad projektem Zakładu Karnego w  Chmielowie. To kolejny krok ku uruchomieniu na Podkarpaciu innowacyjnej, nowoczesnej jednostki penitencjarnej dla kobiet.

W dniu 8 kwietnia 2021 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Kompleksu Penitencjarnego w Chmielowie”. Projekt jednego z najnowocześniejszych kompleksów penitencjarnych wykona Pracownia Projektowa F-11. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał prof. Marcin Furtak a Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie reprezentował mjr Jarosław Wójtowicz. Zgodnie z umową prace projektowe będą przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy z nich, obejmujący opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalno – użytkowej potrwa do końca lipca. Kolejny etap to już wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń na budowę kompleksu penitencjarnego w Chmielowie. Zadanie to powinno zakończyć się w listopadzie bieżącego roku.

nmf. jpg

Przypomnijmy, że w ramach Projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowanego  ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” zaplanowano, że wsparciem zostanie objęty Zakład Karny w Dębicy, w szczególności Oddział Zewnętrzny w Chmielowie. Zgodnie z założeniami ze środków finansowych projektu zostanie tam wybudowany pawilon mieszkalny dla ok. 200 skazanych kobiet oraz hala produkcyjna umożliwiająca podjęcie pracy przez osoby odbywające tam karę pozbawienia wolności. Ponadto jako uzupełnienie procesu readaptacji społecznej przy jednostce penitencjarnej w Chmielowe utworzony zostanie nowatorski obiekt tzw. dom przejściowy, w którym w warunkach zbliżonych do warunków wolnościowych skazane będą przygotowywać się do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto ze środków projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oprócz działań inwestycyjnych, wsparcie szkoleniowo-edukacyjne uzyska kadra Służby Więziennej realizująca zadania służbowe w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy, która zostanie objęta w ramach projektu zmodyfikowanymi metodami kształcenia kadry Służby Więziennej.

Tekst, foto - Grzegorz Data

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej