W miesiącu listopadzie w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie zakończyły się zaplanowane na 2017 rok kursy finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łącznie zrealizowano osiem szkoleń: 4 kursy spawacza metodą MAG; 2 – technologa robót wykończeniowych w budownictwie i 2 kursy opiekuna osób starszych z cyklem aktywizacji zawodowej. Szkoleniami tymi objęto 96 osób (72 mężczyzn i 24 kobiety). Celem kursów było zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego oraz przygotowanie osadzonych do aktywnego poszukiwania pracy. Na zakończenie kursanci przystępowali do egzaminów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności. W czasie kursów osadzeni z dużym zaangażowaniem przyswajali nową wiedzę i umiejętności praktyczne.

Rozpytywani uczestnicy stwierdzali, że były to bardzo intensywne szkolenia, które zwiększyły nie tylko ich kompetencje zawodowe, ale również umiejętności interpersonalne.

Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród osadzonych kobiet cieszył się kurs opiekuna osób starszych. Z tego względu w 2018 r. planowane są reedycje tego szkolenia.

 

Oprac. mjr D. Kozioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej