W dniu 15 lutego 2017 r., w obecności płk. Marka Grabka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, mjr Józef Smykla, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku, odebrał podziękowania dla Służby Więziennej za wieloletnią pomoc miastu Tarnobrzeg.

Wkład Służby Więziennej w pomoc miastu wyraża się w wielu inicjatywach, wśród których należy wymienić zaangażowanie Aresztu Śledczego w Nisku wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Chmielowie w prace na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu, Domów Opieki Społecznej, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej i Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu.

List i medal w imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega, wręczył Pan Stanisław Uziel – przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Tarnobrzeg”.

Oprac.: D. Kozioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej