Firma PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND będzie kolejnym miejscem, gdzie skazani z Zakładu Karnego w Dębicy, odbywający karę w OZ w Chmielowie znajdą odpłatne zatrudnienie.

W dniu 25 kwietnia 2018r Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Norbert Gaweł podpisał umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta z Prezesem firmy Ryszardem Jania. Umowa obejmuje zatrudnienie docelowo 30 skazanych z możliwością dalszego zwiększenia.

Aktywne działania funkcjonariuszy dębickiej jednostki, pełniących  służbę w Chmielowskim Oddziale Zewnętrznym w poszukiwaniu nowych miejsc pracy dla skazanych, szczególnie odpłatnej poza terenem zakładu karnego powodują stały i systematyczny wzrost tej formy zatrudnienia.

Aktualnie trwają zaawansowane rozmowy z kontrahentami, które z dużym prawdopodobieństwem zakończą się podpisaniem kolejnych umów i skierowaniem do zatrudnienia odpłatnego poza terenem jednostki następnej grupy skazanych.

Tekst: por Mariusz Konefał

Zdjęcia: por Józef Stępień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej