W dniu 30 listopada, w Chmielowie, w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcina Warchoła i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - gen. Jacka Kitlińskiego, dokonano przekazania gruntów pod innowacyjną jednostkę penitencjarną.

W dniu 30 listopada, w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, podpisany został akt notarialny przekazania gruntów pod budowę innowacyjnej, nowoczesnej jednostki penitencjarnej. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli płk Robert Żółkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy i Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęby. W uroczystości uczestniczyli również: Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk. Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Przekazanie gruntów to ostatni etap przygotowań, do uruchomienia procedury budowy w Chmielowie nowatorskiej jednostki dla kobiet.

Nowo powstający kompleks penitencjarny będzie obejmował budynek pawilonu mieszkalnego dla kobiet o pojemności ok. 196 miejsc zakwaterowaniaW budynku funkcjonować będzie również oddział terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od alkoholu. Zakłada się, ze po ukończeniu budowy pawilonu mieszkalnego powstanie nowa, odrębna jednostka penitencjarna o pojemności około 439 osadzonych. W jej skład będzie wchodził również istniejący oddział typu półotwartego i otwartego o pojemności 205 osadzonych, który zostanie przeznaczony dla kobiet.

Jednostka będzie nowatorska pod wieloma względami. Zastosowane zostaną niespotykane wcześniej rozwiązania – brak krat w oknach to tylko jedno z nich. Zakłada się, że przy nowo powstałym Zakładzie Karnym w Chmielowie powstanie również dom przejściowy o pojemności 38 miejsc. Budowa domu przejściowego w polskich realiach ma charakter prekursorski ale wzorowany na rozwiązaniach norweskich. Dom przejściowy będzie znajdował się poza terenem jednostki ale w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Nie będzie posiadał zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz krat w oknach. O ile sam budynek ma być typowym obiektem zamieszkania zbiorowego to pobyt w nim kobiet jest nowatorską formą oddziaływań penitencjarnych, opartą o samokontrolę, zatrudnienie i naukę oraz specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne. Dom przejściowy to miejsce w którym kobiety kończące odbywanie kary będą mogły spróbować normalnego życia – w warunkach zbliżonych do życia na wolności.

Tekst: Jarosław Wójtowicz
Foto: Mariusz Konefał, Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej