W dniu 5 lutego br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał umowę na zatrudnienie skazanych w firmie Ceramika Podkarpacka Sp. z o.o.

W dniu 5 lutego br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał umowę z Pawłem Olszta - właścicielem firmy Ceramika Podkarpacka Sp. z o.o. na zatrudnienie skazanych. Umowa przewiduje zatrudnienie do 15 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie, w sytemie bez konwojenta. Firma działa w branży budowlanej, zajmuje się wypalaniem pustaków ceramicznych. Siedziba zakładu produkcyjnego znajduje się w Chmielowie. Przedsiębiorstwo może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych parków maszynowych w kraju oraz w Europie.

Opracował: kpt Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej