Uczniowie tarnobrzeskich szkół oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Dębicy Oddział Zewnętrzny w Chmielowie uczestniczyli w lekcji muzealnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Na podstawie podpisanego w dniu 24 października 2017 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy realizowany jest w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu Projekt naukowo-dydaktyczny pn. „Wielokulturowa pamięć dni minionych”.

W dniu 29.01.2018r skazani z  Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy  odbyli  spotkanie z  uczniami szkół średnich.  Przedpołudniowe spotkania i warsztaty zorganizowali pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. - Chcemy, aby młodzież i dorośli dowiedzieli się czegoś więcej o społeczności żydowskiej, która przez co najmniej 400 lat zamieszkiwała ten teren wspólnie z chrześcijanami. Jej tradycje są częścią historii Tarnobrzega - powiedział Krzysztof Gorczyca, który w swoim wykładzie opowiadał o drogach Żydów do Polin.

Następnie osadzeni wygłosili prelekcję na temat historii  Tarnobrzeskich Żydów.  Wykład odbył się w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzeg w zamku Dzikowskim. Po prezentacji multimedialnej odbyły się warsztaty na których dyskutowano o współczesnych relacjach międzykulturowych.  Po części panelowej wszyscy uczestnicy spotkania udali się na cmentarz Tarnobrzeskich  Żydów i złożyli wcześniej przygotowane kamienie z imionami zamordowanych Żydów. Kamyki upamiętniają osoby spoczywające w tarnobrzeskim ohelu.

 

Tekst: mjr Krzysztof Maźnicki

Zdjęcia: archiwum OZ w Chmielowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej