W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy systematycznie odbywają się spotkania osadzonych z sądowym kuratorem zawodowym.

W lutym br. w OZ Chmielów zorganizowano spotkanie z Kuratorem Specjalistą Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu; panią Bożeną Nowak. Wzięło w nim udział trzydziestu  osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Skazani mieli okazję porozmawiać o wielu nurtujących ich problemach dotyczących zbliżającego się końca kary oraz zapoznać się z zakresem zadań instytucji udzielających pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.

Kadra działu penitencjarnego regularnie współpracuje z Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu min. w zakresie pomocy postpenitencjarnej skierowanej do osób pozbawionych wolności, które w niedługim czasie opuszczą jednostkę penitencjarną na koniec kary lub nabywają praw do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

(L.Ch)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej