W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz gen. insp. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W konferencji udział wziął m. in. dr hab. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości, gen. insp. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Krzysztof Kulczycki Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, mjr Michał Chrościelewski główny specjalista w Zespole ds. Funduszy Europejskich, Koordynator Programu Ambasadorów, Jerzy Zbigniew Sudoł Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, przewodniczący Zarządu, Damian Diektiarenko przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nowa Dęba. W konferencji również brali udział przedstawiciele służb mundurowych, z którymi jednostki penitencjarne okręgu rzeszowskiego współpracują na co dzień na wielu płaszczyznach.

Projekt jest wdrażany w ramach Programu pn. „Sprawiedliwość” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu więziennictwa. Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie obejmuje: budowę pawilonu penitencjarnego dla kobiet, budowę domu przejściowego dla kobiet, budowę hali produkcyjnej, budowa budynku wielofunkcyjnego, stanowiącego zaplecze administracyjne pod utworzenie nowej jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Chmielowie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną konieczną dla funkcjonowania wszystkich budynków, tj. mur zewnętrzny, drogi i dojścia komunikacyjne, uzbrojenie terenu.

Dr hab. Marcin Warchoł wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że w nowym kompleksie penitencjarnym karę pozbawienia wolności odbywać będą kobiety, które zostaną poddane specjalistycznym oddziaływaniom terapeutycznym oraz objęte zatrudnieniem w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. - Cieszę się, że to właśnie w województwie podkarpackim realizowane są takie inwestycje a region może się szybko rozwijać. Jest to inwestycja za prawie sto milionów złotych, która stworzy nowe miejsca pracy tak w więziennictwie, jak i w firmach kooperujących - powiedział minister Warchoł. Podziękował również władzom samorządowym Nowej Dęby oraz Niska za współpracę, której efektem jest tak duża inwestycja jak kompleks penitencjarny w Chmielowie.

Gen. insp. Jacek Kitliński w swojej wypowiedzi podziękował Ministrowi Sprawiedliwości za realizację programów modernizacyjnych w Służbie Więziennej oraz wzrost uposażeń funkcjonariuszy na przestrzeni kilku lat o 68 proc. Zachęcał do podjęcia służby i rozpoczęcia swojej kariery właśnie w tej formacji, zwłaszcza że w Chmielowie będzie przybywać miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni z regionu. - Jestem dumny, że to właśnie tutaj, na Podkarpaciu realizowane są tak duże inwestycje, jak budowa tego kompleksu penitencjarnego - mówił generał Kitliński.

Wszystkie planowane budynki już fizycznie stoją, są przykryte dachem i trwają prace wykończeniowe w środku. Aktualnie montowane są instalacje budynków. Zamontowane są już okna. Dobiegają końca prace budowy muru wokół nowej części jednostki penitencjarnej. W budynku penitencjarnym oraz w tzw. domu przejściowym zamontowane będą innowacyjne okna, w których nie będzie krat. Mają one wszystkie potrzebne certyfikaty bezpieczeństwa, dzięki którym nie będą potrzebne stalowe karty. Zostaną zastosowane również bardzo nowoczesne rozwiązania proekologiczne, np. związane z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Tekst: mjr Mariusz Konefał, Foto: mjr Mariusz Konefał, mł. chor. Paweł Holski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej