Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Nisku i jego Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie reprezentowali Służbę Więzienną na uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Nisku i Nowej Dębie.

Trochę historii

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 i 1938 r. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. 11 listopada 1997 r.  Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. „Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę.”

99 rocznica odzyskania niepodległości w Nisku

Na zaproszenie organizatorów tj. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w uroczystych obchodach 99 rocznicy odzyskania niepodległości udział wzięła delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Nisku z dyrektorem jednostki, ppłk. Jerzym Bassą na czele.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Reprezentacyjną Sekcję Taneczną Mażoretek NCK „Sokół” przeszli na Plac Wolności, gdzie  odbył się Apel Pamięci oraz złożono kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.

Święto Niepodległości w Nowej Dębie

W uroczystościach rocznicowych Święta Niepodległości w Nowej Dębie uczestniczył zastępca dyrektora AŚ w Nisku, mjr Norbert Gaweł. Najpierw złożono kwiaty pod Obeliskiem Eugeniusza Kwiatkowskiego przy UMiG. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, a po niej przemarsz na Plac Majora Jana Gryczmana.


Oprac. mjr D. Kozioł

Zdjęcia RNI24.EU

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej