Współdziałające z Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie AA oraz Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA tradycyjnie już zorganizowały wigilię na którą zaprosiły osadzonych z Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Po całym roku zmagań z przeciwnościami losu, uzależnieniami, brania udziału w oddziaływaniach penitencjarnych i modlitwach przyszedł czas na podsumowanie. Nie ma lepszego miejsca i okoliczności jak wigilia, na której wspólnie zasiedli obok siebie terapeuci i uzależnieni, wśród których byli skazani. Wspólne dzielenie się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń poza więziennymi murami utwierdza skazanych, że warto się otworzyć i podjąć trud terapii oraz resocjalizacji. Zarówno spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie AA, gdzie debiutował z repertuarem kolęd nowo tworzony zespół muzyczny złożony z osadzonych, jak również to przygotowane przez oraz Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA  wpisuje się w proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności dając im motywację do poprawy i powrotu do społeczeństwa.

 

tekst por. P. Szada

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej