W osiemdziesiątą rocznicę Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oddali cześć ofiarom tych wydarzeń. Na Cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika delegacja Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy uroczyście złożyła kwiaty na kwaterach poległych żołnierzy polskich i mieszkańców Bydgoszczy, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej.

Cześć bohaterom

Wyjątkowa rocznica stała się okazją do tego, aby delegacja Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, na czele z por. Krzysztofem Brzozowskim - kierownikiem Oddziału Zewnętrznego złożyła kwiaty pod zbiorową kwaterą poległych obrońców polskości. Żołnierze oraz obywatele naszego miasta, często bezimienni, oddali swe życie w pierwszych dniach kampanii wrześniowej. Naszym obowiązkiem, jako potomków tych, dla których wolność była cenniejsza od życia jest pamiętać o nich i ich czynach... pamiętać o ich poświęceniu.

Wyjątkowa mogiła

Na cmentarzu znajdują się mogiły 69 poległych obrońców polskości. Nad grobami poległych bohaterów góruje pomnik orła białego, dłuta Jerzego Buczkowskiego. W kwaterze są pochowani dwaj żołnierze Wojska Polskiego, którzy polegli 3 września 1939 roku oraz osiemnastu nierozpoznanych mieszkańców Bydgoszczy rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Pochowano tam również 49 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, poległych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku.

Bohaterska obrona Bydgoszczy okupiona krwią

W dniach 3 i 4 września 1939 roku niemieccy dywersanci usiłowali zbrojnie opanować Bydgoszcz. Hitlerowski atak miał za zadanie w szczególności opanować bardzo ważny węzeł komunikacyjny. 3 września oddziały Armii „Pomorze” zostały zaatakowane ogniem karabinów w tym maszynowych. Przeciwko dywersantom skierowano oddziały Wojska Polskiego wraz z ludnością polską. Po zajęciu Bydgoszczy Niemcy w ramach odwetu za stłumienie dywersji i prześladowanie niemieckiej mniejszości zamordowali podczas masowych egzekucji ok. 1,5 tys Polaków, których ofiara stała się symbolem bohaterskiej walki o utrzymanie niedawno odzyskanej wolności.

 

Tekst / zdjęcia: kpt Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej