Zwiedzanie i możliwość podejrzenia od kuchni, pracy radiowca to ciekawe doświadczenie dla każdego, szczególnie dla osoby pozbawionej wolności, która na co dzień odbywa kare pozbawienia wolności.

Współpraca administracji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z Bydgoskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BORPA umożliwiła skazanym zwiedzenie siedziby Radia PIK. Przyjrzeli się oni prawdziwej pracy radiowca, odwiedzili muzeum Radia Pik w piwnicach budynku. Poznali historię radia Pik oraz jego założycieli, mieli również możliwość obserwowania pracowników radia podczas tworzenia tekstów informacyjnych przekazywanych później na żywo. Jest to kolejny element w procesie resocjalizacji skazanych oraz oddziaływań terapeutycznych.


 

Foto/tekst. ppor. Paweł Szada)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej