W miesiącu lipcu na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy realizowano kurs nowoczesnych technologii w budownictwie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zdobywanie oraz podnoszenie przez osadzonych kwalifikacji zawodowych jest elementem procesu resocjalizacji. Po zakończonym kursie osadzeni będą skierowani do pracy zgodnie z jego profilem. Praca podczas odbywania kary daje z kolei szanse na dalsze zatrudnienie już po ukończeniu odbywania kary, co ułatwi powrót do społeczeństwa.

Bycie pełnoprawnym i wartościowym obywatelem, który ma możliwość podejmowania pracy zarobkowej, pozytywnie łączy się z podniesieniem samooceny wśród byłych skazanych. Zmniejsza też ryzyko ponownego znalezienia się na marginesie zawodowym i społecznym.

(tekst/ foto ppor. Paweł Szada)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej