Dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wieczór 11 sierpnia 2017 jeszcze przez długie lata będzie kojarzyć się z traumą zniszczeń powodowanych gwałtowną nawałnicą niszczącą domy, budynki gospodarcze, lasy i infrastrukturę energetyczną ich małych ojczyzn. Wielu poszkodowanych dotkniętych skutkami żywiołu - pozbawionych bezinteresownej pomocy z zewnątrz – mogłoby nie być w stanie samodzielnie poradzić sobie z zastanymi zniszczeniami.

Jeszcze tego samego dnia w magazynie Centrum Zarządzania Kryzysowego stawiło się kilkunastu skazanych. Zgłosili się do pomocy w rozładunku blisko pół tysiąca plandek przeznaczonych do zabezpieczenia zniszczonego mienia na terenie regionu. Osadzeni pracowali na mocy porozumienia zawartego w celu neutralizacji skutków właśnie tego rodzaju zdarzeń. Sygnatariuszami tego dokumentu byli Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pomimo sprawnej organizacji magazynierów oraz znacznego zaangażowania skazanych skierowanych do pracy - rozładunek trwał do późnych godzin wieczornych następnego dnia. Nagrodą za wysiłek skazanych było powszechne uczucie satysfakcji
z dobrze wykonanego zadania: pomocy innym ludziom.

 

(tekst mjr R. Matarewicz, foto por. W. Miller)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej