Grupa osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w miała okazję wziąć udział w pielgrzymce do Górki Klasztornej. Dzięki inicjatywie wychowawcy z Oddziału zewnętrznego oraz przy współpracy z Bractwem Więziennym Samarytania możliwa była wizyta osadzonych w prastarym Sanktuarium

Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem objawienia Matki Bożej. W 1079 roku, w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku objawiła się pasterzowi na dębie w Gaju Góreckim obok źródła. Z momentem objawienia woda w studzience nabrała mocy uzdrawiającej. Od tego momentu Górka na Krajnie stała się miejscem pielgrzymek. Z czasem powstał obraz przedstawiający Matkę Bożą Królową Krajny w Górce Klasztornej.

Droga krzyżowa z misjonarzami

Opiekunami Górki Klasztornej są Misjonarze Świętej Rodziny. Dzięki ich uprzejmości grupa osadzonych z naszej jednostki poznała historię Sanktuarium oraz wzięła udział we Mszy Świętej. Na zakończenie wizyty osadzeni brali czynny udział w Drodze Krzyżowej poprowadzonej wokół Klasztoru.

Alternatywa dla izolacji

Czasem resocjalizacja musi wyjść poza mury więzienia, wówczas osoby przebywające w izolacji penitencjarnej mają możliwość spojrzeć na problemy z innej perspektyw. Zmiana otoczenia skłania niejednokrotnie do pozytywnych refleksji, które poparte fachowym wsparciem wychowawcy dają lepsze efekty w procesie resocjalizacji. Dzięki takim inicjatywom jest to możliwe.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Maciej Ciepluch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej