W ramach współpracy z parafiami, na których znajdują się żołnierskie mogiły osadzeni z oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przeprowadzili prace porządkowe na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Toruńskiej 162.

Wyjątkowa inicjatywa

Przy współpracy z proboszczem ks. Bogusławem Konieczkom określono zakres prac do wykonania. W związku ze zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego posprzątane zostały groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Kilkuosobowa grupa osadzonych wykonywała prace polegające na czyszczeniu, odchwaszczeniu i wyrównaniu terenu wokół mogił poległych żołnierzy. Po kilku godzinach pracy efekty były widoczne, również dla osób odwiedzających nekropolię.

Lekcja historii

Wykonywane prace były okazją poznania historii tej nekropolii. Cmentarz powstał w 22 II 1822 roku, jest jednym z najstarszych cmentarzy w Bydgoszczy. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1895 r. Pierwotnie był cmentarzem ogólnym dla dawnej gminy Bartodzieje Małe.

Oprócz parafian, spoczywają na nim ofiary wojny 1939-1945. Na cmentarzu znajduje się kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego z okresu kampanii wrześniowej w 1939 roku, kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego z 1945 roku. W kwaterze są pochowani: 2 żołnierze Wojska Polskiego, polegli 3 września 1939 roku, 18 nierozpoznanych mieszkańców Bydgoszczy, rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku, 49 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, poległych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku

Resocjalizacja w terenie

Możliwość bycia tam, porządkowania grobów i fizycznej pracy utwierdza w przekonaniu osadzonych, że bycie normalnym nie jest niczym niezwykłym. Gdy oni sprzątali groby przechodzący ludzie spoglądali w ich kierunku. Spoglądali z podziwem na osadzonych, którzy zajęli się grobami tych, którzy przelali swoją krew w imię wolności.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Robert Fira

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej