Osadzone z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy uczestniczyły w zajęciach readaptacji społecznej z zakresu profilaktyki alkoholowej w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA".

Co to jest BORPA?

BORPA to Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki. Przedstawiciele Ośrodka realizują programy skoncentrowane na edukacji i wsparciu osób, które mają problemy z nadużywaniem alkoholu lub są zagrożone jego nadużyciem. Głównym celem warsztatów BORPA jest zwiększenie świadomości, w tym przypadku osadzonych w bydgoskiej jednostce penitencjarnej kobiet, na temat zagrożeń związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz wyposażenie ich w narzędzia i strategie, które pomogą im unikać takich sytuacji w przyszłości. Program skupia się również na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i budowaniu wsparcia społecznego wśród uczestniczek.

Warsztaty BORPA są prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii uzależnień oraz psychologów, którzy wykorzystują różnorodne metody pracy, takie jak prezentacje, dyskusje grupowe, ćwiczenia praktyczne oraz "case study". Podczas spotkań omawiane są m.in. następujące tematy:

1. Skutki zdrowotne nadmiernego spożycia alkoholu.
2. Mechanizmy uzależnienia i ryzyko powrotu do nałogu.
3. Techniki radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.
4. Budowanie zdrowych relacji interpersonalnych.
5. Rozwijanie strategii zapobiegania nawrotom.

Uczestniczki same oceniają swój postęp i wyznaczają sobie konkretne cele. Efekty, jakie można zauważyć po programie:

- Zwiększenie świadomości na temat skutków spożycia alkoholu.
- Zmiana postaw wobec picia alkoholu i podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji.
- Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
- Zwiększenie poczucia wsparcia społecznego i gotowości do korzystania z pomocy.

Warsztaty BORPA stanowią istotny element programu resocjalizacji osadzonych. Dzięki skoncentrowanej edukacji i wsparciu psychologicznemu, uczestniczki zyskują nie tylko wiedzę na temat zagrożeń związanych z alkoholem, ale również konkretną pomoc w budowaniu zdrowszych i bardziej odpowiedzialnych zachowań. Program ten pokazuje, że skuteczna profilaktyka alkoholowa może odegrać istotną rolę w procesie reintegracji społecznej osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

Tekst: st. szer. Kinga Nowaczewska
Zdjęcia: mł. chor. Agnieszka Miller

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej