Zmiana numeru konta wpłat na e-paczki realizowane na rzecz osadzonych

   W związku z realizacją Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.03.2018r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia oraz Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast informujemy, że ulegnie zmianie rachunek bankowy wpłat na e-paczki realizowane na rzecz osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Od dnia 01.02.2019 roku wpłaty winny być dokonywane na nr konta:

BGK 14 1130 1017 0020 1458 9320 0110

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej