4 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Braille'a. Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju z oddziałem dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Osadzeni są kierowani do fordońskiej jednostki, by wziąć udział w kursie orientacji przestrzennej oraz posługiwania się pismem Braille`a.

W oddziale cyklicznie prowadzone są kursy orientacji przestrzennej dla skazanych niewidomych i niedowidzących. Kurs orientacji przestrzennej obejmuje 45 godzin. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Pierwszą część kursu stanowią wykłady na temat sytuacji niewidomych w Polsce oraz nauka czytania i pisania brajlem.

Zajęcia praktyczne to nauka rozróżniania kierunku, miejsca, upływu czasu, a także rozpoznawanie przedmiotów i wrażeń termicznych. W czasie trwania kursu, dzięki nauce orientacji przestrzennej skazani są przygotowywani do samodzielnego poruszania się w terenie. Trenowane są techniki poruszania się z przewodnikiem i z pomocą białej laski. Każdy z uczestników uczy się przechodzenia przez drzwi, chodzenia po schodach, rozpoznawania niewerbalnych sygnałów przewodnika, określania swojego położenia w przestrzeni, a także umiejętności codziennych takich, jak: jedzenie, picie, nalewanie płynów, utrzymywanie czystości, korzystanie ze sprzętów domowych, układanie i rozpoznawanie nominałów banknotów, czy szukanie upuszczonych przedmiotów. Nauka orientacji przestrzennej odbywa się w budynkach mieszkalnych na placach spacerowych.

Światowy Dzień Braille'a

4 stycznia 1809 r. urodził się Louis Braille – twórca alfabetu dla osób niewidomych. To właśnie on w wieku niespełna 16 lat stworzył swój własny system pisma, które do dzisiejszego dnia ma niezwykłe znaczenie. Zrewolucjonizowało bowiem dotychczasowe życie osób niewidomych. W związku z dużym osiągnięciem Louisa Braille`a, corocznie na całym świecie w dniu jego urodzin obchodzimy Światowy Dzień Braille’a. Podstawą systemu tego pisma jest sześciopunkt w kształcie prostokąta, w ramach którego z różnej liczby i konfiguracji punktów wypukłych uzyskuje się 63 znaki, a 64 znaki wliczając również spację, gdy żaden z punktów nie jest uniesiony. Alfabet ten używany jest we wszystkich językach świata.

Coroczny udział w kampanii społecznej

Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Visus Supremus corocznie organizują wykłady w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Kampania ta organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Celem corocznej kampanii prowadzonej w fordońskiej jednostce jest przede wszystkim kształtowanie u osadzonych postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przyszła pomoc w zwiększeniu integracji tych osób ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie osadzonych do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważanie i uświadomienie ich problemów. Coroczne uczestnictwo w kampanii społecznej pozwala fordońskiej jednostce utrzymać certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym.

 

Zobacz GALERIĘ

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej