W Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej na temat naturalnego etapu życia kobiet - menopauzy.

Edukacja jako element resocjalizacji

Edukacja prozdrowotna osadzonych jest istotnym elementem resocjalizacji. W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbywają karę skazane kobiety w różnym wieku, stąd pomysł na organizację spotkania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej „menopauzy”.

Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia na temat menopauzy poprowadziła mgr Patrycja Murawska, położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Menopauza inaczej nazywana klimakterium, bądź przekwitaniem - to fizjologiczny okres w życiu każdej kobiety, pomiędzy wiekiem prokreacyjnym, a początkiem starzenia się. Jest to czas, podczas którego w ciele dojrzałej kobiety dochodzi do wielu zmian hormonalnych.

Spotkanie z kobietami obejmowało wykład oraz rozmowę dotyczącą tego okresu. Wykład edukacyjny dał osadzonym wiedzę o tym, jak przebiega menopauza, jak załagodzić pierwsze jej objawy, co może zaniepokoić i kiedy kobiety powinny zgłosić się do specjalisty.

Osadzone chętnie uczestniczyły w spotkaniu, czego dowodem były licznie zadawane pytania.

 

Tekst: st. szer. Natalia Olszewska
Zdjęcie: ppor. Patrycja Krysztofowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej