Kadra penitencjarna z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy wraz z osadzonymi kolejny raz odwiedziła DDP "Kapuściska" w Bydgoszczy. Tym razem wspólnie z podopiecznymi wykonywano kartki i ozdoby wielkanocne.

Przebieg spotkania

Po niezwykle miłym przyjęciu w grudniu ubiegłego roku funkcjonariusze bydgoskiej jednostki penitencjarnej wraz z osadzonymi ponownie odwiedzili DDP Kapuściska, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. W grupie tej znajdowały się osadzone uzdolnione manualnie. Ich kreatywność i umiejętności porwały seniorów do wspólnej pracy - wykonywali ozdoby wielkanocne. W miłej atmosferze pełnej uśmiechów, pytań i opowieści kształtu nabierały przeróżne dekoracje.

Celem powyższych zajęć było okazanie osadzonym społecznie akceptowalnych sposobów spędzania czasu wolnego, wywołanie impulsu wyzwalającego aktywne postawy, a także krzewienie idei wolontariatu. Inicjowanie takich zajęć przez kadrę penitencjarną rozwija twórczość osadzonych, wdraża je do funkcjonowania w społeczeństwie, a także uczy szacunku do osób starszych. Pamiętać należy, że prawidłowo prowadzona działalność kulturalno-oświatowa przynosi wymierne efekty i wspomaga pozostałe czynniki oddziaływania resocjalizacyjnego.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Patrycja Krysztofowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej