Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy mieli niecodzienną okazję wzięcia udziału w biegu zorganizowanym na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy. Bieg ten zorganizowano aby uczcić datę wybuchu II Wojny Światowej. Na terenie jednostki osadzeni mieli do pokonania 1939 metrów, które symbolizują rok, który na wiele lat pogrążył nasz kraj w zawierusze wojennej.

Lekcja historii

Miesiąc wrzesień jest szczególny - dla nas Polaków. Nie dziwi zatem fakt, że w wielu jednostkach penitencjarnych podejmuje się wysiłek celem upamiętnienia daty wybuchu II Wojny Światowej oraz uświadamiania osób pozbawionych wolności o historii naszego narodu. Dlatego też przed rozpoczęciem zmagań sportowych wychowawca działu penitencjarnego przedstawił uczestnikom biegu rys historyczny wydarzeń rozpoczynających II Wojnę Światową. Zapoznał osadzonych z bohaterskimi czynami polskich żołnierzy, który walczyli z agresorami podczas obrony terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 r.

Biegali by uczcić

Osadzeni, którzy zgłosili się do udziału w biegu, mieli do pokonania 1939 metrowy dystans na terenie Oddziału Zewnętrznego przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej spotkała się z dużym zainteresowaniem skazanych.


Tekst / zdjęcia: por. Krzysztof Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej