W środę, Dyrektor AŚ w Elblągu ppłk Marek Sokół oraz Zastępca Dyrektora AŚ w Elblągu mjr Paweł Łutaj przekazali 30 radiotelefonów formacji Ochotniczej Straży Pożarnej.

Scjalistyczny sprzęt odebrali: Komendant OSP w Braniewie Jerzy Welke i Komendant OSP w Gronowie Tomasz Wyszomirski.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Braniewo Tomasz Sielicki oraz Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski podkreślając wagę współpracy Służby Więziennej i OSP w programach ochrony Lasów Państwowych oraz dbania o bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu.

Dla wielu służb mundurowych współpraca w zakresie doskonalących szkoleń oraz wzajemnej pomocy jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym czasie kiedy trwa wojna na Ukrainie. Areszt Śledczy w Elblągu z OZ w Braniewie od wielu lat prowadzi działania z innymi formacjami mundurowymi ukierunkowane na utrzymanie jak najlepszej mobilności służb.

Tekst: mjr Anna Downar

Foto: chor.Przemysław Gruszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej