Numer „ Docelówki Braniewskiej” – gazetki wydawanej w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie uplasował się na zaszczytnym trzecim miejscu w VII Ogólnopolskim Konkursie „ Szpalty za kratą”.

Konkurs ten organizowany jest przez Zakład Karny w Rawiczu i niewątpliwie ma on ogromną wartość w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Celem konkursu jest propagowanie wśród osób osadzonych kultury czytelniczej i kształtowanie, za pośrednictwem słowa pisanego, właściwych postaw prospołecznych. Przygotowanie edycji więziennego periodyku wymaga wielu umiejętności i pracy min: przy tworzeniu tekstów, projektów graficznych, obsługi programów komputerowych. Artykuły drukowane w gazetkach wymagają też dużego przygotowania merytorycznego co sprzyja poszukiwaniu i pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin np. historii, socjologii, ekologii itp.

Nad całością projektu i warsztatu piśmienniczego i drukarskiego w OZ w Braniewie czuwa wychowawca ds. KO chor. Rafał Jakimczuk

Pierwszy numer „ Docelówki Braniewskiej” przygotowaliśmy w maju 2020 r. Początkowo ukazał się jako „Gazetka OZ Braniewo”. Na łamach pierwszego numeru ogłoszono konkurs lokalny na nazwę gazetki. Spośród 30 propozycji komisja wybrała obecną nazwę „ Docelówka Braniewska”

- mówi chor. Rafał Jakimczuk

Pierwsze egzemplarze były wydawane w formacie A5. Zarówno pierwsza strona jak i pozostała część gazetki była czarno-biała. W grudniu 2020 r. do gazetki zawitał „ kolor”, co znacznie podniosło jej walory estetyczne. Taki stan rzeczy miał miejsce, aż do maja 2021, kiedy to „Docelówka” zmieniła format na A4, a pierwszej strony nie malowano już ręcznie tylko zaczęto projektować w programie graficznym.

Obecny format to skrupulatnie przemyślane i dobrane tematy, min. pojawił się pionierski, autorski rozdział pt. „ Jak się siedzi w…”, w którym poznajemy tematykę penitencjarną, prawną, psychologiczną związaną z odbywaniem kary pozbawienia wolności w różnych zakładach karnych poza granicami RP, między innymi w: Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Czechach. Znajdziemy także rozdział poświęcony historii- „ Historia jest ciekawa”. W każdym miesiącu obchodzona jest jakaś historyczna rocznica, bądź wydarzenie godne opisania. Okładki mają więc często charakter historyczny. Dzięki temu kształtowane są postawy patriotyczne i obywatelskie wśród osadzonych.

Z uwagi na stan pandemiczny w kraju oraz ograniczony sposób realizacji zajęć KO w każdym numerze znajduje się rozbudowany rozdział - rozrywka, z większą niż zazwyczaj, ilością krzyżówek, łamigłówek. Jako dodatek dorzucamy jedno- kartkowy model (samolot, czołg) do samodzielnego złożenia, co jest fajną formą aktywizowania skazanych, bardzo przez nich lubianą. Początkowo aby otrzymać „Docelówkę” trzeba było wystawić karteczkę . Szybko się okazało, że praktycznie każda cela chciała gazetkę. Obecnie wydajemy 65 sztuk, czyli jeden egzemplarz trafia na każdą celę

- relacjonuje Rafał

Aktualnie redakcja gazetki liczy sobie 6 osadzonych odpowiedzialnych za pisanie artykułów, wyszukiwanie ciekawym tematów. Za pierwszą stronę, szatę graficzną oraz za zredagowanie całości odpowiedzialny jest wychowawca ds. KO. Całość składana jest na 2 komputerach w podstawowym programie Open Office, więc wydanie każdego numeru to manufaktura. Wydając jedną gazetkę redakcja rozpoczyna pracę nad kolejnym wydaniem.

W 2020 r. wysłaliśmy jeden z pierwszych numerów gazetki na 6 Ogólnopolski Konkurs „ Szpalty za kratą”. Zajęliśmy wówczas 17 miejsce i tak naprawdę pochwalono nas tylko za to, że gazetka jest!

- śmieje się Rafał

To jednak zmotywowało redakcję do stworzenia gazetki, która stanie do rywalizacji z najlepszymi. Zwerbowałem odpowiednie osoby, chętne do pracy, do zrobienia czegoś ciekawego, co przyniosło oczekiwany sukces. W roku 2021 nasza praca została doceniona, możemy pochwalić się zajęciem 3 miejsca w 7 Ogólnopolskim Konkursie „ Szpalty za kratą”

- mówi z dumą wychowawca

Sukces jest tym większy , że w tej edycji konkursu zgłoszono rekordowe 37 tytułów, a ich poziom był wysoki. To zasługa członków jury – profesjonalistów z dziedziny dziennikarstwa czuwających nad doskonaleniem warsztatu i tworzeniem coraz lepszych gazetek zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Prace konkursowe oceniali: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciele środowiska naukowego – dr Magdalena Sadowskia - UAM w Poznaniu, przedstawiciele mediów - Joanna Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldona Brycka – Jaskierska - Radio „Elka”, Jakub Latuska - „Panorama Leszczyńska”.

Przy ocenie nadesłanych prac uwzględniono zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym: szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty. Dodatkowe punkty można było uzyskać za najlepszy artykuł o tematyce historycznej .

Wysiłek braniewskiej redakcji został doceniony zwłaszcza, że między 1 a 3 miejscem były minimalne różnice punktowe.

W obecnym roku również wystartujemy w konkursie w nowej odsłonie, tak, aby po raz kolejny zaskoczyć jury

- obiecuje chor. Rafał Jakimczuk.

 

Tekst: mjr Anna Downar/ chor. Rafał Jakimczuk

Foto: chor. Rafał Jakimczuk

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej