W dn. 21.11.2022 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyła się uroczysta odprawa związana z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe.

Wręczając awanse, dyrektor elbląskiego aresztu, płk Marek Sokół, życzył awansowanym funkcjonariuszom i obecnym na odprawie członkom załogi dalszych sukcesów, zdrowia i zadowolenia ze służby. Podkreślił przy tym, że otrzymane awanse świadczą nie tylko o osobistych osiągnięciach funkcjonariusza ale również wynikają z zaangażowania, profesjonalizmu i dobrych relacji pomiędzy członkami całej załogi jednostki penitencjarnej. Dziękując funkcjonariuszom za pełnioną służbę, dyrektor wyraził wdzięczność również członkom rodzin funkcjonariuszy za ich wsparcie i zrozumienie.

Tekst: kpt. Marcin Grodek

Zdjęcia: mjr Daniel Kuryłowicz/kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej