Zatrudnienie skazanych, szkolenia i kursy zawodowe od wielu lat stanowią główną metodę oddziaływań resocjalizacyjnych.

Jednym z nadrzędnych celów Służby Więziennej jest zapobieganie powrotom do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne poprzez zwiększanie ich szans na readaptację w środowisku społecznym. W dużej mierze szanse na poprawne, samodzielne funkcjonowanie gwarantuje podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych skazanych oraz ich przygotowanie do aktywności na rynku pracy.

Z tego też względu w ubiegłym roku elbląski areszt zrealizował cztery edycje programu “Praca moja szansą” przygotowując do podjęcia zatrudnienia w sektorze usługowym i ogólnobudowlanym 41 skazanych.

W obecnej edycji programu uczestniczyło 12 osadzonych. Zajęcia składały się z modułu teoretycznego i praktycznego, w których kładło się nacisk na budowanie poczucia sprawstwa u skazanych, ich samodzielności i przedsiębiorczości w aktywnym poszukiwaniu pracy. Osadzeni otrzymują wiedzę i narzędzia, które pozwalają im być skutecznymi w znalezieniu zatrudnienia.

Po ukończeniu kursów, większość osadzonych zostaje zatrudnionych zgodnie z kierunkiem nabytych umiejętności zawodowych, albo na terenie jednostki lub poza terenem aresztu śledczego w firmach, z którymi elbląska jednostka owocnie współpracuje w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.
Od kilku lat Areszt Śledczy w Elblągu współpracuje w zakresie zatrudniania skazanych min. odpłatnie w firmach: Cleaner, Co.Ral, Mettap, Sell-glass, Chemikals, gdzie wykonują prace porządkowe, remontowe i budowlane.
Skazani wykonują też prace nieodpłatne na rzecz organów administracji publicznej oraz na cele charytatywne, min. w Hospicjum im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu, w Fundacji Końskie Zdrowie.
Aktualnie jednostka kieruje do zatrudnienia około 250 skazanych (tj.ok. 60%), w tym około 30 pracuje w firmach i podmiotach zewnętrznych. Wielu skazanych dzięki zdobytym w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności kwalifikacjom zawodowym znajduje pracę po opuszczeniu zakładu karnego i jest oceniana przez pracodawców jako dobrzy, rzetelni pracownicy.


 

Tekst i Foto: kpt. Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej