„Dzień Dawcy Szpiku” - pod takim hasłem, 26 stycznia, który jest Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu rozpoczęła się akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.

Inicjatywa jest zrealizowana pod egidą Fundacji DKMS, której misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego. Fundacja została założona w 1991 roku z inicjatywy dr. Petera Harfaw oparciu o historię jego cierpiącej na białaczkę żony Mechtild Harf, dla której jedyną szansą było przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy.

DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 11 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 700 000 potencjalnych Dawców. Ponad 9807 osób oddało już swoje komórki macierzyste ratując życie innym.

W trakcie akcji rejestracji mł.chor. Zbigniew Nisztuk, jako wolontariusz, rozdał funkcjonariuszom i pracownikom elbląskiej jednostki, którzy chcieli wziąć udział w tej formie pomocy, pakiety z instrukcją i wyposażeniem niezbędnym do rejestracji i samodzielnego pobrania wymazu do badań genetycznych.

Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wzięcia udziału w akcji – każdy z nas może zostać darczyńcą życia!


 

Tekst i foto: mjr Anna Downar


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej