W dniu 7 października br. w rejonie elbląskiego aresztu, we współpracy z innymi służbami mundurowymi, odbyły się okręgowe ćwiczenia specjalistyczne w sytuacji wprowadzenia wyższego stanu gotowości obronnej państwa w związku z zamachem terrorystycznym.

Założony scenariusz akcji

Punktem wyjścia do przeprowadzenia ćwiczeń mobilizacji służb mundurowych było założenie, że miał miejsce zmasowany atak cyber-terrorystyczny, skierowany przeciw serwerom wojskowym, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji administracji rządowych. W tej sytuacji został wprowadzony stan wyjątkowy na terenie całego kraju i nakazano objąć militaryzacją jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Administracja Aresztu Śledczego w Elblągu otrzymała informację, że zatrzymani w ostatnim okresie terroryści, którzy zostali osadzeni w jednostce, to osoby, które są wyszkolone do działań destabilizacyjnych i spróbują zakłócić spokój i porządek na terenie aresztu. W wyniku działań operacyjnych otrzymano również informację, iż wystąpienie ma być powiązane z próbą dokonania zamachu na obiekty tutejszej jednostki penitencjarnej. W celu wzmocnienia ochrony AŚ w Elblągu Dyrektor Okręgowy SW w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz podjął decyzję o skierowaniu do jednostki GISW (grupy interwencyjnej). Jednocześnie wdrożony zostaje plan kooperacyjnych działań z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną.

Przebieg ćwiczeń

Akcja rozpoczęła się od meldunku, że kilku osadzonych podejrzanych o terroryzm na placu spacerowym próbuje zakłócić bezpieczeństwo i porządek poprzez wznoszenie głośnych, prowokacyjnych okrzyków, akty wandalizmu i odmowę wykonywania poleceń. Nie reagowali oni na próby negocjacji prowadzonych przez negocjatorów. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej z Gdańska przy współudziale elbląskich funkcjonariuszy, używając środków przymusu bezpośredniego, dokonała profesjonalnej i skutecznej interwencji obezwładniając prowodyrów i likwidując zagrożenie. Rolę osadzonych oczywiście odgrywali funkcjonariusze.

Jednocześnie otrzymano również informację, że wystąpienie osadzonych na polu spacerowym jest powiązane z próbą dokonania zamachu w obrębie bramy głównej aresztu. Grupa 3 funkcjonariuszy ucharakteryzowanych na terrorystów przejechała pojazdem samochodowym od ulicy i otworzyła ogień w kierunku bramy głównej jednostki (użyto ślepej amunicji i petard). W tym samym czasie kilku funkcjonariuszy SW przebranych za osoby cywilne zgromadziło się przed bramą główną, wznosili oni okrzyki, żądali uwolnienia osadzonych obcokrajowców, próbowali sforsować bramę aresztu. „Terroryści” podjęli próbę wysadzenia bramy aresztu przy pomocy improwizowanego ładunku wybuchowego. W tej sytuacji do akcji wkroczyła Policja, która szturmem uderzyła i rozbiła grupę terrorystyczną. Jednak w rejonie bramy głównej w wyniku wybuchu dochodzi do pożaru. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna skuteczne gasi pożar i zabezpiecza teren.

Podsumowanie

Głównym celem prowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sprawności we współdziałaniu naszej formacji z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną w stanie wzmożonej gotowości obronnej państwa. Zaplanowany scenariusz przewidywał kilka dramatycznych zdarzeń, które niestety mogą się pojawić w codziennej służbie i wymagać od funkcjonariuszy natychmiastowej mobilizacji i skoordynowanych działań przy zastosowaniu specjalistycznych środków. Dynamizm i realizm przeprowadzonych ćwiczeń stanowił nieocenioną wartość w treningu profesjonalnych i zdecydowanych działań w sytuacji poważnego zagrożenia i kryzysu na terenie państwa.

Tego typu przedsięwzięcia stanowią niewątpliwie okazję do doskonalenia technik interwencyjnych również w kooperacji z innymi służbami mundurowymi. Dlatego też w obserwacji przeprowadzonej symulacji działań mobilizacyjnych, na zaproszenie Dyrektora Okręgowego SW płk Andrzeja Tesarewicza i Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Marka Sokoła, wzięli udział: inspektor Robert Muraszko Komendant Miejski Policji w Elblągu, st.kpt. Łukasz Kochan Komendant Miejski PSP w Elblągu oraz specjaliści ds. obronnych, dyrektorzy i kierownicy działów ochrony i działów kwatermistrzowskich pozostałych jednostek penitencjarnych Okręgu Gdańskiego.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że funkcjonariusze poszczególnych formacji są bardzo dobrze przygotowani do działania w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń a społeczeństwo może czuć się bezpiecznie.

Tekst i foto: mjr Anna Downar

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej