Z dniem 23 grudnia 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał por. Roberta Wiśniowskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

W trakcie uroczystej odprawy, w obecności kierownictwa oraz zebranych funkcjonariuszy i pracowników, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, płk Wojciech Szczudło wręczył rozkaz personalny por. Robertowi Wiśniowskiemu, który dotąd pełnił służbę na stanowisku specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

Por. Robert Wiśniowski rozpoczął służbę w dn. 13.07.2007 r. na stanowisku strażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Kamińsku. Następnie awansował na kolejne stanowiska służbowe. W dn. 01.02.2022 r. objął stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

Dyrektor Okręgowy pogratulował dyrektorowi, który od dzisiaj kieruje jednostkami penitencjarnymi w Elblągu oraz Braniewie. Zapewnił przy tym o pełnym zaufaniu do jego rzetelności, profesjonalizmu oraz bogatego doświadczenia zawodowego. Podkreślił również autorytet jakim podczas dotychczasowej służby cieszy się wśród współpracujących z nim funkcjonariuszy por. Robert Wiśniowski.

Nowy dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie witając zgromadzoną załogę, podziękował za zaufanie wiążące się z obejmowanym przez siebie stanowiskiem. Wyraził przekonanie, że merytoryczna współpraca, rzetelność, ale i otwartość na potrzeby funkcjonariuszy, stanowią o sukcesie w codziennym pełnieniu służby. Zebrani funkcjonariusze złożyli nowemu dyrektorowi życzenia sukcesów na obejmowanym stanowisku i zadowolenia ze służby.

Na zakończenie odprawy, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, płk Wojciech Szczudło, złożył zebranej z tej okazji załodze elbląskiej i braniewskiej jednostki penitencjarnej serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Dziękował za oddanie i profesjonalizm w służbie, a rodzinom funkcjonariuszy i pracowników za wsparcie i zrozumienie trudów służby i życzył spokoju i radości w zbliżającym się okresie Świąt.

Tekst i foto: kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej