Z dniem 23 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał por. Piotra Krzysztofa Korostyńskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

Dziś odbyła się uroczysta odprawa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło wręczył rozkaz personalny nowemu dyrektorowi.

Por. Piotr Korostyński pełnił służbę od 2005 roku w Zakładzie Karnym w Kamińsku realizując obowiązki kolejno: w dziale ochrony, następnie w dziale kwatermistrzowskim na stanowisku kierownika, od 2016 roku na stanowisku zastępcy dyrektora jednostki i od 2020 roku na stanowisku dyrektora w ZK w Kamińsku.

Na zakończenie odprawy, z załogą elbląskiego aresztu pożegnał się serdecznie dotychczasowy dyrektor ppłk Marek Sokół, który został mianowany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej