Z dniem 24 października 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał płk. Marka Sokoła na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

W trakcie uroczystej odprawy, w obecności kierownictwa, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Jarosław Stawski wręczył rozkaz personalny nowemu dyrektorowi, który dotąd pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

Na zakończenie odprawy, z załogą elbląskiego aresztu pożegnał się serdecznie dotychczasowy dyrektor por. Piotr Korostyński, który został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

 

Tekst i foto: mjr Anna Downar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej