Stan epidemii w kraju powoduje konieczność wzmożenia inwencji w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej w Bielsku-Białej wdrażają nowe pomysły dostosowane do obecnej sytuacji.

Współpraca dla resocjalizacji

Z inicjatywy zastępcy kierownika działu penitencjarnego w tutejszej jednostce odbędzie się cykl spotkań skazanych z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten stanowi, że w wykonaniu kary pozbawienia wolności ze Służbą Więzienną mogą współdziałać stowarzyszenia, instytucje i organizacje, których celem jest zapobieganie przestępczości i readaptacja społeczna skazanych. Jeszcze kilka miesięcy temu wychowawca ds. postpenitencjarnych regularnie organizował spotkania dla skazanych z przedstawicielami w/w instytucji na terenie jednostki. Obecnie z uwagi na zagrożenie COVID-19 nie jest to możliwe.

Podnoszenie kompetencji społecznych skazanych w zakresie radzenia sobie z sytuacją epidemii

Ruszył dziś program resocjalizacyjny kierowany do skazanych, którym kończy się kara i takich, którzy wkrótce nabędą uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia. Ma on na celu przygotować ich do stawienia czoła nowej sytuacji, jaka ma miejsce w warunkach wolnościowych. Uczestnicy programu zostaną wyposażeni w rzetelną wiedzę na temat obostrzeń w przestrzeni publicznej. Informacji z różnych dziedzin dostarczą im funkcjonariusze działu penitencjarnego i działu służby zdrowia. Planujemy wykorzystać też profesjonalną wiedzę przedstawicieli Policji, Sądu Okręgowego, PUP, MOPS, kuratorów sądowych i ośrodka readaptacyjnego Błękitny Krzyż.

Jak to wygląda w praktyce?

W programie uczestniczy 20 skazanych. Ze względów zdrowotnych jednorazowo doprowadzane będą jednak mniejsze grupy. Prelegenci spotkają się z osadzonymi za pośrednictwem komunikatora internetowego. 29 maja odbyło się spotkanie z oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji asp. sztab. Romanem Szybiak, który przedstawił na czym polega stopniowe znoszenie wcześniej wprowadzonych przez rząd obostrzeń. 8 czerwca zaplanowane jest już wirtualne spotkanie z SSO Miłoszem Borowskim, który odpowie na pytania osadzonych w zakresie wpływu obecnej sytuacji na ich starania o WPZ, czy SDE.


Bielska Policja - ze skazanymi o nowej normalności

 

 

tekst i zdjęcie: por. Ewa Pysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej