Istnieje możliwość podjęcia z nami współpracy polegającej na odpłatnym zatrudnieniu skazanych z naszej jednostki, którzy w pomieszczeniach jednostki mogliby wykonywać dla Państwa pracę.

Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu karnego w Cieszynie informuje, że posiada w dyspozycji 2 wolne pomieszczenia o powierzchni ok. 100m2 i ok 42 m2, umiejscowione na terenie jednostki. W obliczu problemu, jakim jest obecnie trudność ze znalezieniem pracowników na rynku pracy, alternatywą mogą być pracownicy rekrutujący się z osób pozbawionych wolności. Jeżeli profil Państwa działalności pozwala na takie rozwiązanie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem jednostki celem bliższego zapoznania się z tematem zatrudniania skazanych. Chętnie przedstawimy wówczas korzyści, jakie płyną dla Przedsiębiorców z takiego rozwiązania.

 Numer telefonu kontaktowego do inspektora ds. zatrudnienia osadzonych: 33 828 05 29.

 

opracowanie tekstu: por. Andrzej Bednarz

zdjęcie: por. Ewa Pysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej