14 czerwca w Bielsku – Białej odbyły się uroczyste obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział ppłk Krzysztof Sojka – Dyrektor Zakłady Karnego w Cieszynie oraz mjr Ireneusz Łaciak – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej.

Uroczyste Obchody

Uroczystości rozpoczęły się na terenie Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Następnie w kościele Ewangelicko – Augsburskim pw. Zbawiciela odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił Biskup Diecezji Katowickiej Marian Niemiec. W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczyli: ks. prot. płk Jerzy Mokrauz reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, ks. ppor. SG Artura Suska reprezentujący Biskupa Polowego, dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego i ks. dr Karol Mozor reprezentujący Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Na koniec uroczystości, na Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku – Białej, odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącz.

W obchodach Święta Straży Granicznej wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z rodzinami, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa i organizacji społecznych.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek. Foto: Śl. Oddz. SG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej