Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej odwiedziły dwie kolejne grupy uczniów szkół średnich. Klasa trzecia z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej oraz klasa mundurowa o profilu – technik logistyk z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Białej.

Wizyta w tutejsze jednostce organizacyjnej jest kolejną z cyklu przedsięwzięć i działań promocyjno- informacyjnych związanych z systemem penitencjarnym w Polsce. W ramach nawiązanej współpracy dydaktycznej, zorganizowano wspólne spotkania profilaktyczne dla młodzieży, mające na celu oddziaływanie wychowawcze na rzecz praworządności i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Uczniowie podczas odwiedzin mieli możliwość wizytacji jednostki. Zapoznawali się z sytuacją osadzonych, a także poznali zadania i tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mieli okazję do zadawania pytań i prowadzenia ożywionej dyskusji, co stworzyło przestrzeń do zainteresowania potencjalnych adeptów specyfiką pracy i codziennym życiem jednostki.

Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej wraz z Zakładem Karnym w Cieszynie realizuje projekt informacyjny, zachęcający do podjęcia pracy w Służbie Więziennej.

 

zdjęcia: por. Magdalena Matuszek, st. kpr. Piotr Leśko

tekst: st. kpr. Piotr Leśko

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej