Integracja rodzin jest ważnym elementem resocjalizacji skazanych prowadzonej przez funkcjonariuszy SW. Oddziaływania tego typu nabierają szczególnego charakteru w okresie świątecznym.

Program resocjalizacji dla skazanych bielskiego OZtu Zakładu Karnego w Cieszynie „Rodzina znów razem” ma na celu podtrzymanie u osób pozbawionych wolności więzi z bliskimi i kultywowanie świątecznych tradycji. Uczestniczy w nim 36 skazanych wybranych przez psychologa działu penitencjarnego. Od kilku już lat, dzięki temu programowi kolejne grupy pozbawionych wolności mężczyzn mają możliwość przypomnienia sobie wartości jaką stanowi gniazdo rodzinne i wspólne spędzanie czasu z krewnymi. Dla wyselekcjonowanej grupy skazanych 19 grudnia zostało zorganizowane również spotkanie wigilijne. Mogli zobaczyć się ze swoimi bliskimi poza przysługującym im limitem widzeń. Spotkanie to było wyjątkowe, także ze względu na czas w jakim się odbywa i świąteczną atmosferę, która zapanowała w więziennej świetlicy. W ramach programu więźniowie otrzymali przestrzeń do swobodnej rozmowy i wspomnień, czasem do wybaczenia trudnych spraw. Ważnym elementem programu jest występ kapeli góralskiej. Repertuar tradycyjnych polskich kolęd wprowadził uczestników programu w świąteczny nastrój i pomógł snuć wspólne z bliskimi, pozytywne plany.tekst por. Ewa Pysz

zdjęcia por. Ewa Pysz, ppor. Magdalena Matuszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej