W ramach współpracy dydaktycznej oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz aktywnej edukacji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i działań promocyjno - informacyjnych, z- ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej ppłk Ireneusz Łaciak podpisał z Dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej mgr inż. Ewą Wasylkowską porozumienie w sprawie współpracy.

Jest to kolejny krok w kierunku zaproszenia uczniów szkół średnich do zainteresowania się formacją Służby Więziennej, a także możliwość złożenia rewizyty na terenie szkoły połączonej z panelem dyskusyjnym. W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie powyższej ścieżki, która w perspektywie ma wpłynąć  na wzrost społecznego poznania struktury formacji oraz zasad na jakich funkcjonuje ona na tle innych służb mundurowych.

 

zdjęcia i tekst: st. kpr. Piotr Leśko

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej